ارتباط با ما : 7-32291620-051
Farhangi@aqr.ir

۱۳۹۵/۱۰/۱۸ شنبه
زیارت و توسعه فرهنگی
نگاه به زیارت معمولاً از دریچه فردی و حض معنوی و به عبارتی نگاهی حداقلی بوده است و کمتر به این موضوع از زاویه تمدن‌سازی و استحکام معرفتی و توسعه فرهنگی و به تعبیری حداکثری نگریسته شده. به زیارت هم باید بصورت سخت افزاری و هم بصورت نرم‌افزاری نگریست. در بخش سخت‌افزاری موضوعاتی نظیر رفاه زائر، سوغات زائر، تسهیلات زیارت و حوزه مدیریت و توسعه کمی و کیفی آن مطرح است و در حوزه نرم‌افزاری موضوعاتی نظیر افزایش معرفت بخشی به زائر، افزایش عمق زیارت، پیوست فرهنگی در توسعه شهر زیارتی، ویژگی‌های تفریح و سرگرمی و بازار در شهر زیارتی و ... قابل طرح است. این سلسله نوشتار و گفتارها در پی بررسی مسائل فوق خواهد بود.
افزودن دیدگاه جدید:

متن ساده

HTML محدود

Image CAPTCHA
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید